Tux4u®/
Linux Systemen

» Overzicht

» Notebooks

» PCs

» Servers

» Maatwerk overig

Offerte

» Offerteformulier

» Offerte Info

Tux4u®/
Penguin Suite
software-bundle

» Voordelen

» Kenmerken

» Privacy

» Veiligheid

Tux4u®/
Penguin Suite
Forever Support

» Productblad

» Voorwaarden

Tux4u®/Penguin Suite software-bundle

Ontdek ook het gemak van veilig werken!

Veiligheid

Een veilig systeem

Voor wat betreft hun veiligheid zoeken veel systemen hun toevlucht in zgn. "proactieve security tools", zoals een virusscanner of een anti-spyware programma. Proactieve security tools worden door de makers doorgaans gepresenteerd als de ideale oplossing. De gebruiker zou hiermee verlost zijn van alle problemen. Helaas, zo simpel is het niet!

Waarom proactieve security tools niet de goede oplossing zijn

Om te beginnen hollen proactieve security tools per definitie achter de feiten aan: het is immers niet mogelijk naar kwaadaardige code te zoeken, terwijl die nog door een hacker geprogrammeerd moet worden. Proactieve security tools zijn dus per definitie niet waterdicht. Om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, moeten ze voortdurend geactualiseerd worden. Dat is echter pas mogelijk wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is, die het probleem oplost. Dat kan betekenen: wachten en systemen preventief van het Internet loskoppelen. Met alle schadelijke gevolgen vandien voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Daarnaast is het erg moeilijk om proactieve systemen daadwerkelijk proactief te laten zijn. Kan de security tool de kwaadaardige code wel op tijd uitschakelen, vóórdat het kwaad is geschied? Als een security tool bijvoorbeeld vaststelt dat een bepaald systeembestand gewijzigd is, dan is er al sprake van besmetting. De reikwijdte van die besmetting is hiermee echter niet vastgesteld. Terugzetten van de oorspronkelijke versie van het systeembestand is niet afdoende: gegarandeerd herstel is alleen mogelijk door opnieuw te installeren.

Een ander probleem is, dat de security tool goede code ten onrechte als kwaadaardig kan aanmerken. In die situatie wordt vaak geadviseerd de security tool (tijdelijk) buiten werking te stellen. Het systeem is dan echter onbeschermd.

Een meer fundamenteel bezwaar is, dat proactieve security tools geen structurele oplossing zijn voor een structureel probleem. Ze doen niets aan de zwakheden van de onderliggende systemen. Proactieve security tools zijn slechts symptoombestrijders. Ze pakken de problemen niet bij de wortel aan en ze bieden geen echte veiligheid.

De oplossing: een intrinsiek veilig systeem

De echte oplossing is gelegen in kwalitatief betere systemen, systemen die intrinsiek veilig zijn. Een intrinsiek veilig systeem is veilig van zichzelf. Het ontleent zijn veilige eigenschappen aan een veilige architectuur en een goed doordachte implementatie. Een intrinsiek veilig systeem is te vergelijken met een huis, waarvan ramen en deuren adequaat zijn afgesloten met kwalitatief goed hang- en sluitwerk.

Er wordt wel gezegd, dat Linux systemen het op beveiligingsgebied maar makkelijk hebben: er zijn gewoon geen Linux virussen! Dat is echter het halve verhaal. De interessante vraag is, waarom er voor Linux systemen relatief gezien zo weinig kwaadaardige code is. Alleen al op het Internet zijn er genoeg Linux systemen te vinden om aan te vallen. Ongeveer 70% van de webservers op het Internet draait op Linux, ca. vier miljoen systemen. De "Google" zoekmachine omvat een park van duizenden Linux servers. Wat een uitdaging om de bekendste zoekmachine ter wereld "plat" te leggen! Maar het gebeurt niet! Linux systemen zijn een slechte voedingsbodem voor virussen. Ze zijn intrinsiek veilig.

De intrinsieke veiligheid van de Tux4u®/Penguin Suite

De Tux4u®/Penguin Suite software-bundle biedt een hoog niveau van intrinsieke veiligheid door zijn:

  • Veilige besturingssysteem
  • Veilige gebruikersomgeving
  • Veilige applicaties

Bij Open Source ontwikkelaars komt veiligheid altijd op de eerste plaats. Bij applicaties als Mozilla Firefox is security een hoeksteen in de ontwikkeling. Potentieel gevaarlijke functionaliteit wordt principieel niet geprogrammeerd. Zo is het bijv. niet mogelijk om vanuit een website instellingen van de browser te wijzigen.

Foutvrije programmatuur is echter een utopie. Applicaties zijn dus nooit zonder fouten. Daarom is het belangrijk dat het besturingssysteem op voorhand de deuren naar de systeemomgeving gesloten houdt. Een belangrijk concept van het veiligheidsmodel van de Tux4u®/Penguin Suite is dan ook dat de systeemomgeving is afgeschermd van de gebruikersomgeving:

  • Ongeacht hun (goede of kwade) intenties hebben processen van de gebruiker geen toegang tot systeembestanden, de bootsector of de BIOS.
    (Het manipuleren van de "hosts" file met als doel Internet lokaties te vervalsen, is dus bijv. niet mogelijk!)

  • De programmacode van applicaties kan niet gewijzigd worden vanuit de gebruikersomgeving. Hierdoor is het niet mogelijk dat virussen vanuit de gebruikersomgeving de code besmetten.

  • Het is niet mogelijk om programma's in gebruikersdirectories uit te voeren. Installeren of upgraden van applicaties kan alleen via het systeembeheer account ("root").
    (Met name het -onbedoeld- downloaden en uitvoeren van programma's van Internet wordt hiermee voorkomen.)

Last but not least is de Tux4u®/Penguin Suite standaard voorzien van een geïntegreerde firewall (Shorewall), die de toegang tot interne services afschermt.

Ontdek ook het gemak van veilig werken!
Kies ook voor zorgeloos veilig werken op een Tux4u®/Linux notebook, PC, PC-server of maatwerk systeem. Geleverd inclusief Tux4u®/Penguin Suite Forever Support, de perfecte combinatie van onze Tux4u®/Penguin Suite software-bundle en professionele ondersteuning van ons supportteam.
Zo realiseert u snel en gemakkelijk een moderne, superveilige, betrouwbare en onderhoudsarme ict werkplek of serveromgeving voor zakelijk en/of privé gebruik.
Met de Tux4u®/Penguin Suite op uw computersysteem ervaart u zelf het gemak van veilig werken!

Offerteformulier systemen Naar het offerteformulier

Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan voor een maatwerk Tux4u®/Linux Systeem, KantoorNetwerk en/of bijpassende Randapparatuur.

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies?
Neem even contact met ons op.
Wij leveren u graag een maatwerkoplossing passend bij uw wensen of die van uw organisatie!

Tux4u® Penguin Suite Logo

» Veilig systeem
» Proactieve tools
» Intrinsiek veilig
» Penguin Suite
Vraag Offerte

ZORGELOOS
WERKEN
=
VEILIG
WERKEN
op een Tux4u®/
Linux Systeem
met Tux4u®/
Penguin Suite
Forever Support

abc

ONGEVOELIG
VOOR

√ virussen
√ spyware
√ malware
√ botnets
√ backdoors

Powered by Debian button van www.debian.org Tux4u® logo van Tux4u® - iconized Git Logo by Jason Long - shrunk to fit Written in vi - animated gif Powered by PHP logo van www.php.net VALID XHTML 1.0 Transitional