Tux4u®/Linux Systemen

Opdracht, Levering en Garantie

1. Offerte omzetten in een opdracht
 1. Offerte accepteren:
  U accepteert een offerte door deze aan ons voor akkoord te bevestigen via ons opdrachtformulier.
  (U vindt de betreffende gegevens in de offertemail.)

  Met het opdrachtformulier verleent u ons opdracht tot het leveren van de betreffende goederen/diensten.

  Bij het invullen heeft u de volgende gegevens nodig:
  - de betreffende offerte
  - adresgegevens t.b.v. factuuradres en verzendadres
  - contactgegevens van de opdrachtgever/eerste contactpersoon
  - (optioneel) contactgegevens van de tweede contactpersoon
  - (voor zakelijke opdrachtgevers) bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam, BTWnr., KvKnr.

 2. Ontvangstbevestiging van uw opdrachtformulier:
  Nadat het opdrachtformulier is verzonden ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail.
  De e-mail toont alle door u ingevulde gegevens.
  Eventuele correcties kunt u dan alsnog per omgaande aan ons doorgeven.

 3. Overeenkomst, opdrachtbevestiging, pro forma factuur:
  Na ontvangst van uw opdrachtformulier nemen wij uw opdracht in behandeling.

  De overeenkomst 1) komt tot stand zodra wij uw opdracht voor akkoord bevestigen.
  U ontvangt hierover een aparte e-mail met de opdrachtbevestiging en een pro forma factuur met de betalingsgegevens.
  Het mailbericht bevat ook informatie over de verdere afhandeling van uw opdracht.

  ¹) Bij een opdracht tot levering van een Tux4u®/Linux Systeem maakt de "Tux4u®/Penguin Suite Forever Support" overeenkomst integraal deel uit van "de overeenkomst".

  • 3.1 Voorwaarden:
   Op de overeenkomst tot levering van een Tux4u®/Linux Systeem zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

   Uitsluitend voor particuliere aanvragers geldt bovendien het volgende:
   als consument heeft u een herroepingsrecht ("wettelijke bedenktijd") bij aankoop van goederen/diensten "op afstand" (via bv. internet of e-mail i.p.v. in een winkel).
   Het herroepingsrecht kent een aantal uitzonderingen, bv. voor goederen die op basis van uw specificaties speciaal voor u vervaardigd of aangepast zijn.
   U leest er hier meer over: toelichting heroepingsrecht voor consumenten.

2. Afhandeling van uw opdracht
 1. Levertijd, opleveringsdatum, levering:
  Wij informeren u over de levertijd en laten u tijdig weten wanneer uw order gereed zal zijn.

  Heeft u gekozen voor afhalen van uw order, dan wordt er met u een afhaalafspraak gemaakt.
  (Het is niet mogelijk om zonder afspraak goederen af te halen.)

  Heeft u gekozen voor toezenden van uw order en is uw vooruitbetaling door ons ontvangen, dan zenden wij u de goederen toe.
  U ontvangt van ons een verzendbevestiging. De kosten van toezending zijn voor uw rekening.
  Voor meer informatie:

 2. Factuur:
  U ontvangt de factuur bij de oplevering van het systeem, nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen.
  Bewaar de factuur a.u.b. zorgvuldig: het is uw aankoop- en garantiebewijs.

3. Garantie
 1. Garantie:
  Tux4u geeft twee jaar garantie 1) op door haar geleverde hardware.
  Programmatuur (software) is van garantie uitgesloten.
  Goederen die niet aantoonbaar door Tux4u zijn geleverd zijn van garantie uitgesloten.
  Meer informatie over garantie vindt u in artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden.

  ¹) Het is mogelijk dat wij met u voor een bepaalde order andere garantiebepalingen overeengekomen zijn.

  Informatie over de garantie en de garantietermijnen, die specifiek op uw order van toepassing zijn, kunt u vinden op uw offerte en op uw factuur.

  Uw factuur is uw aankoop- en garantiebewijs.

  Wij raden u aan om de oorspronkelijke verpakking te bewaren, omdat

  • er fabrikanten/leveranciers zijn die dit als eis stellen als wij goederen willen retourneren t.b.v. reparatie/vervanging onder "fabrieksgarantie";
  • de oorspronkelijke verpakking de beste verpakking is om hardware(onderdelen) zo veilig mogelijk in te vervoeren.
 2. Reparatie/vervanging onder garantie:
  Als u meent aanspraak te maken op reparatie/vervanging onder garantie:

  1. neemt u zelf geen contact op met de betreffende fabrikant/leverancier, maar vult u ons Supportformulier in
  2. en wacht u met het retourneren van de betreffende goederen totdat u van ons een verzoek tot retournering ontvangen hebt.

  Na ontvangst van het betreffende supportformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om met u te bespreken hoe uw verzoek door ons zal worden afgehandeld.

Foto Tux4u®/Linux Green Server

Powered by Debian button van www.debian.org Tux4u® logo van Tux4u® - iconized Git Logo by Jason Long - shrunk to fit Written in vi - animated gif Powered by PHP logo van www.php.net VALID XHTML 1.0 Transitional