Open Source

ook uw organisatie verdient het!

Voordelen

Organisaties die Open Source software gebruiken boeken winst op:
 • Kwaliteit

  Doordat wereldwijd duizenden programmeurs in de broncode (source) mee kunnen kijken, worden fouten in Open Source software vaak snel opgelost. Kwalitatief kan een Open Source product daardoor beter zijn dan een vergelijkbaar commercieel product. Zo is de Apache webserver ongeëvenaard al jaren de beste en veiligste webserver. Niet voor niets is Apache al sinds 1996 onafgebroken marktleider. Ter indicatie: van de top servers waarop de 1 miljoen drukstbezochte websites ter wereld draaien gebruikt meer dan 60% de Apache webserver (62% in juni 2012; bron: www.netcraft.com).

 • Licentiekosten

  Jaarlijks spenderen bedrijfsleven en overheid een belangrijk deel van hun budget aan software-licenties.
  Hoeveel van uw IT-budget spendeert u aan software-licenties?

  Met Open Source software kunt u hier grote besparingen realiseren. Besparingen, die bovendien structureel van aard zijn. Open Source software kent over het algemeen geen licentiekosten! U heeft alleen te maken met de kosten van het implementatie-traject.

 • Upgrades

  Waar u bij commerciële software telkens weer moet investeren in upgrade-licenties, zijn bij Open Source software uw upgrade kosten relatief laag. U heeft in de meeste gevallen alleen de kosten van het doorvoeren van de upgrades op uw systemen. U kunt er voor kiezen dat zelf te doen, of om dit uit te besteden aan een specialist.

 • Continuïteit en Open Standaarden

  Open Source software beschermt uw investeringen in kennis en ervaring. Voor het eerst bent u als klant echt koning! Bij commerciële software is het de fabrikant, die op basis van zijn commerciële afwegingen besluit een product uit de markt te nemen en u dwingt te investeren in een nieuwe versie of een ander product. Of het u juist onmogelijk maakt om over te stappen naar een concurrerend product door specificaties van gegevensbestanden en protocollen geheim te houden ("Vendor Lock-in").

  Open Source is de beste garantie voor Open Standaarden. U heeft immers per definitie toegang tot de broncode. Bij Closed Source zijn Open Standaarden geen vanzelfsprekendheid! Als de leverancier claimt, dat zijn Closed Source product aan Open Standaarden voldoet, zal dit via conformance tests moeten worden aangetoond. En bij elke nieuwe release zullen deze conformance tests moeten worden herhaald om vast te stellen of er geen gesloten leveranciersspecifieke uitbreidingen in het product zijn ingebouwd ("Embrace and Extend").

  Met Open Source software heeft u al deze problemen niet! U bepaalt de levenscyclus van uw applicaties. U kiest het beste product. En u kiest de partner, waarmee u wilt samenwerken.

 • Support

  Bij Open Source software is ook hier het grote verschil dat niet de leverancier, maar u als klant centraal staat. Met de broncode (source) in de hand kunt u overal aankloppen voor ondersteuning. Aan ú de keuze met welke dienstverlener u zaken wilt doen.

  De Open Source wereld is een wereld waarin men kennis graag met elkaar deelt. Makers van Open Source producten zijn over het algemeen zeer genegen om e-mails met vragen te beantwoorden. Ook doet men niet geheimzinnig over bugs in de software. Nog voor u aan de installatie begint, kunt u al kennis nemen van bugs en problemen, die u zou kunnen tegenkomen en hun actuele status. Er is altijd veel informatie op het Internet te vinden, m.n. op de websites van ontwikkelaars van Open Source software en in gebruikersgroepen.

  Open Source: ook uw organisatie verdient het!


GNU Logo

GNU logo


Tux, Linux Logo

Tux
Linux logo/mascotte


Debian GNU/Linux Logo

Debian
GNU/Linux logo

Powered by Debian button van www.debian.org Tux4u® logo van Tux4u® - iconized Git Logo by Jason Long - shrunk to fit Written in vi - animated gif Powered by PHP logo van www.php.net VALID XHTML 1.0 Transitional